Akrobatyka sportowa

Akrobatyka Łódź – dziedzina sportu o wysokim stopniu trudności, wykraczającym poza przeciętne ludzkie umiejętności.  Akrobatyka polega na na wykonywaniu układów ćwiczeń gimnastycznych o różnym stopniu trudności. Akrobatyka obejmuje ćwiczenia w parach i grupach, a także ćwiczenia indywidualne i synchroniczne przy wykorzystaniu na przykład trampolin lub ścieżek AirTrack.

Zajęcia z akrobatyki mają na celu przygotować motorycznie uczestników zajęć do wykonywania trudniejszych ewolucji akrobatycznych, powodując przy tym fizyczne opanowanie podstawowych umiejętności gimnastycznych. Zajęcia akrobatyczne wszechstronnie wpływają na ogólny rozwój psychomotoryczny człowieka, kształtują koordynację ruchową, równowagę oraz wzmacniają mięśnie różnych partii ciała. Akrobatyka wpływa na rozwój między innymi takich cech jak siła, wytrzymałość, skoczność, równowaga oraz gibkość.