Gimnastyka Łódź

Gimnastyka dla dzieci Łódź– sala gimnastyczno-taneczna CelSport oferuje zajęcia gimnastyczne dla dzieci.  Zajęcia gimnastyczne dla dzieci są nastawione przede wszystkim na ogólny rozwój motoryczny dzieci, wpływając korzystnie na poprawę ich sprawności fizycznej. Gimnastyka dla dzieci stawia sobie za zadanie zwiększenie umiejętności ruchowych dzieci. Zajęcia gimnastyczne wpływają również na zwiększenie ich koordynacji ruchowej oraz dynamiki ruchu. Wywierają wpływ także na prawidłową budowę i pracę układu kostno-stawowego, mięśniowego takich części ciała jak: kręgosłup, kończyny dolne, górne, tułów. Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci ma na celu wzmocnienie kondycji fizycznej, tak aby dziecko bez problemu mogło wykonywać ćwiczenia wymagające wzmożonego wysiłku. Dziecko uczęszczające regularnie na zajęcia z gimnastyki już po niedługim czasie będzie w stanie wykonywać ćwiczenia, które do tej pory sprawiały mu trudność.  

Gimnastyka dla dzieci wpływa także korzystnie  na rozwój umiejętności psychoruchowych, przydatnych nie tylko na sali podczas zajęć gimnastycznych, ale także w życiu codziennym. Takimi umiejętnościami jest na przykład zręczność, której dziecko nabywa poprzez wykonywanie systematycznej pracy pod okiem trenerów na zajęciach gimnastycznych. Warto wymienić także umiejętność jaką jest orientacja w przestrzeni nabywana poprzez wykonywanie połączonych ze sobą w ciąg trudniejszych elementów gimnastyczno-akrobatycznych. Ruch dziecka uczęszczającego na zajęcia z gimnastyki staje się także bardziej plastyczny – dziecko porusza się z gracją, elegancją, bez śladu typowej dla tego wieku niezdarności.

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej polecane są dzieciom ze względu na korzystne oddziaływanie na organizm dziecka. Oddziaływanie to przejawia się nie tylko poprzez wpływ na rozwój wspomnianych już wcześniej cech motorycznych oraz psychoruchowych dziecka , ale także  poprzez korygowanie niezwykle często pojawiących się u dzieci wad postawy. Siedzący tryb życia, niewłaściwe nawyki, długie godziny spędzane przed ekranem telewizora, komputera czy też smartphona  są w dzisiejszych czasach najczęstszymi powodami występowania takowych wad postawy u dzieci. Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci wpływa korzystnie na zniwelowanie takich nieprawidłowości jak: skolioza, lordoza, kifoza, płaskostopie, koślawość, garbienie pleców. Wybierając zajęcia gimnastyczne dziecko zyskuje szansę na eliminację wskazanych wad, ale nawet także także na niedopuszczenie do ich powstania.

Gimnastyka ogólnorozwojowa poza nieocenionym wpływem na rozwój fizyczny dziecka pozytywnie oddziałuje także na jego rozwój psychiczny i osobościowy. Dziecko uczestnicząc w zajęciach gimnastycznych,  przyswaja takie wartości, których nie powstydziłby się żaden sportowiec. Wśród nich możemy wymienić: dyscyplinę, samozaparcie, cierpliwość, opanowanie dążenie do wyznaczonych celów, umiejętność współpracy z innymi oraz przestrzeganie zasad fair play, czyli uczciwego współzawodnictwa. Dzięki zajęciom gimnastycznym tym samym dziecko uzyskuje więc umiejętność lepszego funkcjonowania w grupie rówieśników.  Dzięki stosowanym ćwiczeniom ogólnorozwojowym, dziecko nie tylko wzmacnia swoje ciało i poprawia wydolność swojego organizmu, ale także poznaje nieodgadnięte dotąd tajniki świata akrobatyki sportowej.