Taniec sportowy

TANIEC SPORTOWY - to połączenie tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki sportowej. Na zajęciach z tańca sportowego ich uczestnicy doskonalą umiejętności z zakresu tańca nowoczesnego z wykorzystaniem figur i elementów charakterystycznych dla akrobatyki sportowej, gimnastyki sportowej i gimnastyki artystycznej. Ponadto w programie zajęć kładziony jest nacisk na sportowe i fizyczne przygotowanie do tańca poprzez m.in. wzmacnianie oraz rozciąganie. Zajęcia z tańca sportowego skierowane są głównie dla uczestników przygotowujących się bądź biorących czynny udział w rywalizacji sportowej.