Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe dla dzieci Łódź - sala gimnastyczno-taneczna CelSport oferuje szeroką gamę zajęć sportowych dla dzieci. Wśród zajęć sportowych prowadzonych na naszej hali możemy wymienić zajęcia o charakterze gimnastycznym, czyli: gimnastykę ogólnorozwojową oraz gimnastykę artystyczną.  Pierwsza z nich, czyli gimnastyka ogólnorozwojowa to zajęcia sportowe dla dzieci, których głównym celem jest przede wszystkim rozwój motoryczny dzieci, ale także ich rozwój psychoruchowy. Jest to również rodzaj zajęć sportowych, które korzystnie wpływają na korygowanie wad postawy. Kolejnym rodzajem zajęć sportowych dla dzieci jest gimnastyka artystyczna. Jest to poddyscyplina gimnastyki, która polega na wykonywaniu układów taneczno-gimnastycznych przy użyciu odpowiednich przyrządów gimnastycznych.
Sala gimnastyczno-taneczna Cel sport oferuje także zajęcia sportowe dla dzieci, jakimi są zajęcia akrobatyczne: akrobatykę taneczną, akrobatykę od podstaw, a także akrobatykę sportową. Akrobatyka od podstaw oraz akrobatyka sportowa to zajęcia sportowe, na których dzieci uczą się wykonywania ćwiczeń gimnastycznych o różnym stopniu trudności przy wykorzystaniu sprzętu znajdującego się na sali na przykład mat gimnastycznych, ścieżek gimnastycznych, ścieżek AirTrack, czy trampolin. Kolejny rodzaj zajęć sportowych dla dzieci, czyli akrobatyka taneczna to połączenie dwóch dziedzin - akrobatyki i tańca. Ten wariant zajęć sportowych skierowany jest do dzieci, które chcą wzbogacić swoje występy taneczne o widowiskowe akrobacje oraz elementy akrobatyczne.
Wszystkie rodzaje zajęć sportowych dla dzieci oferowanych przez CelSport mogą odbywać się zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Podczas zajęć sportowych w grupie, na sali musi znajdować się jednocześnie co najmniej piątka uczesników. Dziecko uczęszczające na zajęcia sportowe odbywające się w grupach uczy się nie tylko wykonywania poszczególnych ćwiczeń, ale także prawidłowego funkcjonowania w grupie, poznaje zasady uczciwego współzawodnictwa oraz nawiązuje kontakt z swoimi rówieśnikami. Zajęcia sportowe w grupie polecane są dzieciom, które zaczynają swoją przygodę ze sportem, chcą nawiązać nowe przyjaźnie oraz marzą o aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Indywidualne zajęcia sportowe to zajęcia, które odbywają się w małych grupach liczących od jednej, do maksymalnie czterech osób. Indywidualne zajęcia sportowe to oferta skierowana do osób, którym zależy na elastyczności, bardzo wysokiej jakości zajęć i dostosowaniu metod nauczania do potrzeb dziecka. Instruktor ma wówczas możliwość wnikliwej obserwacji uczestnika zajęć sportowych, błyskawicznego dostrzegania, a także korygowania jego błędów. Zarówno zajęcia sportowe indywidualne, jak i grupowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, posiadającą szeroką wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie sportu.
Zajęcia sportowe dla dzieci wpływają korzystnie na  rozwój ich uczestników. Dzięki zajęciom sportowym dziecko uzyskuje możliwość rozwoju zarówno pod względem motorycznym, psychoruchowym, jak i psychicznym i osobowościowym. Dziecko uczęszczające regularnie na zajęcia sportowe nabywa wiele nowych umiejętności - poprawia się jego koordynacja ruchowa, kondycja, gibkość, skoczność, zręczność oraz orientacja w przestrzeni.  Zajęcia sportowe wywierają także korzystny wpływ na funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Dziecko dzięki zajęciom sportowym staje się śmielsze, odważniejsze oraz chętnie podejmuje interakcje w swojej grupie rówieśniczej, ale i także poza nią. Dzieci uczęszczające na zajęcia sportowe wyrabiają sobie nawyk przestrzegania odgórnie ustalanych przez trenera zasad, które obowiązują podczas zajęć. Skutkuje to wzrostem dyscypliny u dziecka, a także zrozumienia dla ustalanych przez dorosłych reguł. Wiele zadań stawianych dziecku podczas zajęć sportowych polega na rywalizacji z rówieśnikami,  wskutek czego dziecko uczy się zasad współzadownictwa, a także nabywamiejętności przezwyciężania porażek.